I Sandsliåsen har du kort vei til det meste

 • Shopping og servicetilbud

  Fra Sandsliåsen er det kort vei til alle daglige servicetilbud. Byens største kjøpesenter, Lagunen, er bare få minutters kjøretur unna. I tillegg er det kort vei til Fanatorget og Kilden senter.
  Det er også mange dagligvarebutikker i nærområdet, blant annet Rema 1000 Fanatorget, Meny Dolviken, Rimi Steinsviken og Kiwi Sørås.

  Offentlig transport

  Sandsliåsen har en perfekt beliggenhet i forhold til det nye bybanestoppet i Sandsliveien. En egen gangvei gjør at det bare blir 200 meter å gå ned til stoppet.

  Bybanestrekningen mellom Flesland og sentrum åpnet i 2016.Området har også gode bussforbindelser i alle retninger. Det er busstopp i Sandslivegen ved Equinor.

 • Skoler og barnehager

  Det er gangavstand til Furuholtet og Sandsli barnehager, Skranevatnet barneskole og Sandsli videregående skole. Det er også kort vei til Nordahl Grieg videregående skole.

  Sport & fritid

  Bydelen/området har et godt utvalg av fritidstilbud, blant annet Fana Golfklubb, Sandsli fotballbane, Sandslihallen, Fana stadion og flere store treningssentre. Fana og Ytrebygda kulturkontor har dessuten et bredt kurs- og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper.

Om boligene i Sandsliåsen

 • Ord fra arkitekten:

  Leilighetene ligger på en nydelig åsrygg ved Håvarstunvannet. Gode solforhold, nærhet til rekreasjonsmuligheter og kort vei til mye er noen av fordelene ved Sandsliåsen.

  Bebyggelsen

  Intensjonen er å oppføre et funksjonelt og vakkert boligkompleks, – som er tilpasset omgivelsene og som svarer på tomtens helt spesielle kvaliteter.

  Bebyggelse i form av 8 tun orientert rundt tomtens høydedrag, gir et sentralt fellesareal med uberørt natur og gode sol- og utsiktsforhold. Bebyggelsesstrukturen tilrettelegger for aktive møteplasser og uformelle fellestun, og har private uteplasser mot sydøst og nord-vest. Kontrasten mellom de intime, bearbeidede tunene og det åpne naturlandskapet rundt, gir et variert spenn i romlige kvaliteter, lys og utsikt.

  Utfordrende topografi kombinert med et rasjonelt byggesystem, har gjort det naturlig å dekomponere volumene i mindre enheter. Slik skapes variasjon og intimitet i rom og form. Bruken av gode materialer med omsorgsfull detaljering, og lys og skygge frembrakt ved volummessig bearbeiding vil bidra til å `feste` byggene til terrenget. Dette gir en opplevelse av en menneskelig målestokk, – forhold som bidrar til et godt og identitetsskapende boligmiljø.

  De fleste leiligheter er gjennomgående med lys fra minst 2 sider, og trapp og heis er lagt utenfor bygningsvolumene for å skape `liv og røre` i felles tun. Det er forutsatt god kvalitet både på materialer og utførelse. Håndbanket tegl, lys puss, oljet treverk og innslag av klatrende vekster bidrar til en ønsket frodighet med stor detaljrikdom.

 • Utomhus

  En sekvens av varierte og godt formede uterom knyttet til atkomstvei og gangstier vil gi et attraktivt område med naturkvaliteter og karakter, – og invitere til felles bruk.

  De ubebygde delene av tomten tenkes i størst mulig grad opprettholdt som naturtomt. Skogbunnen er rik og variert, og ved å tynne skogen og oppstamme eksisterende trær vil det naturlig skapes solfylte plassdannelser for opphold og lek.

  Arealer nær fasader belegges med tremmer, gress og vegetasjon for et mer privat område. Det etableres nye gangveier gjennom området som knytter an til turvei langs Håvardstunvannet og som snarvei opp fra Sandslivegen og det nye bybanestoppet.

  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
  v/ Maj Jøsok
  Partner, sivilarkitekt MNAL

  Stue

  Området

  Sandsli/Kokstad er en næringsklynge og boligområde beliggende sørvest for Bergen sentrum. Ca. 10 000 mennesker jobber i området. Sandsli/ Kokstad har de siste 30 årene hatt en voldsom utvikling fra ensidig skog- og landbruksområde til et tett bebodd område. Spesielt 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene var utbygningen stor, og en rekke boliger ble oppført. Idag er det spesielt mange rekkehus på Sandsli/Kokstad, men det er også flere eneboligfelt og noen få lavblokker. Til tross for den kraftige utbyggingen de siste tiårene, er det fortsatt store områder med skog på Sandsli/Kokstad.

Nabolagsprofil

Tilhørighet

Bergen kommune
Ytrebygda Bydel
Sandsli grunnkrets
Fana kirkesokn

Steder i nærheten

Harald Sæverud museum, Siljustøl: 0.8 km*
Hansa bryggeri: 1.6 km*
Birkelandskiftet: 1.7 km*
Søråskrysset: 2.2 km*

Transport

Flyplass

Bergen Flesland: 4.8 km

Sentralstasjon

Bergen: 14.7 km

Bybanestopp

Sandslivegen: 0.5 km*

Bussholdeplass

Sandsli Statoilstasjonen: 0.3 km*

Varer/tjenester

Kjøpesenter

Fanatorget: 1.5 km*
Blomsterdalen senter: 3.6 km

Postkontor

Rema 1000 Fanatorget: 1.5 km*
Sparkjøp Kokstad: 3.3 km

Apotek

Boots apotek Sandsli: 1.5 km*
Vitusapotek Laguneparken: 3.7 km

Vinmonopol

Lagunen Vinmonopol: 4.2 km
Nesttun Vinmonopol: 6.8 km

Dagligvare

Kiwi Sandsli: 1 km*
Rema 1000 Fanatorget: 1.5 km*

Kiosk/video

Mix Handleriet Kokstad: 3 km
Narvesen Lagunen Storsenter: 4.2 km

Bensin

Circle K Sandsli: 1 km*

Skoler

Barn/komb. skole

Skranevatnet skole (1-10 kl.): 1 km*
Aurdalslia skole (1-7 kl.): 1.7 km*

Ungdomsskole

Ytrebygda skole (8-10 kl.): 1.5 km*
Rå skole (8-10 kl.): 1.8 km*

Videregående skole

Sandsli videregående skole: 1.4 km
Nordahl Grieg videregående skole: 5 km

Barnehager

Petedalsheia barnehage (0-6 år): 0.7 km
Aurdalslia barnehage (0-6 år): 1.6 km
Einerhaugen barnehage (1-6 år): 1.8 km
Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage (0-6 år): 1.3 km
Sandslimarka Kanvas-barnehage (0-5 år): 1.3 km

Sport

Idrettsanlegg

Sandsli grusbane: 1 km
Sandsli idrettsanlegg: 0.9 km

Treningssenter

Aktiv 365 Sandsli: 1.2 km
Nr1 Fitness Xpress Fana: 1.4 km

Demografi (Sandsli)

41% er gift
35% er barnefamilier
39% har høyskoleutdanning
42% har inntekt over 400.000
86% eier sin egen bolig
11% eier hytte
53% har bolig på over 120 kvm
73% av boligene er eldre enn 20 år
61% bor i enebolig
94% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje).
 • Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag.
 • Livsstilsbeskrivelsene er levert av InsightOne som har delt Norges befolkning inn i Mosaic ™-grupper etter demografiske kjennetegn.
 • De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk
  sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv.
 • Eiendomsprofil AS, Ambita AS eller OBOS Nye Hjem AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilde: InsightOne, SSB 2016, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl.

Copyright © Eiendomsprofil AS 2018.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær tidlig ute når noe skjer!

Vi hjelper deg med det økonomiske